SERHAT CACEKLİ | GÜNCEL SANAT: DALGA MI, PARÇACIK MI?

19. yüzyılda yapılan deneyler daha önceleri sadece parçacıklardan oluştuğu düşünülen ışığın bazı durumlarda dalga olarak hareket ettiğini ortaya koydu.

Bu gözlemler bilimsel alanda birçok gelişmenin başlangıç noktasını oluştururken felsefi açıdan da birçok tartışmayı beraberinde getirdi.

Bu konuşmada elektromanyetik radyasyondan evrenin doğumuna ilişkin bilgileri içeren yerçekimi dalgalarına kadar çeşitli örnekleri konuşarak güncel sanatın daha çok dalga teorisine mi yoksa parçacıklara mı benzediğini tartışacağız.