Well ~ OZAN TÜRKKAN

Uzaydaki kara delikler ve solucan delikleriyle ilgili kuantum fiziği ve geometri çalışmalarından yola çıkarak tasarlanan Well, başka bir zamana ve mekana yolculuk yapılma olasılığını sunan bir [...]

Hipermevcudiyet ~ OSMAN KOÇ

Etkileşim ve duygulanım, obje ve/veya mecralarla kurduğumuz ilişkilerin temel taşlarını oluşturur. Etkileşimi kullanıcıya ait ama kullanıcının kontrolü olmayan bir veri üzerinden kurgulamak, hem [...]

Re-fluct ~ DENİZ KADER

Akışı düşünmenin bir çok yolu vardır. Zamanın akışı… Suyun akışı… Akış önce düzenli katmalar halindedir, sonra çatallaşıp daha komplike bir duruma, hatta salınımlı bir hale geçer. Daha sonra da [...]

Re-conn-act ~ CANDAŞ ŞİŞMAN

Mikro düzeyde açığa çıkan ufacık bir etki, makro ölçekte düşündüğümüzde, çevresindekilerle etkileşime geçen dolaylı bir dönüşüm ve yansımaya yol açar. Gerçekleşen her etkinin, çevresindeki diğer [...]

Sinusoid ~ BÜŞRA TUNÇ

Işığın kararsız davranış biçimi, fizikte karanlık bir nokta yaratır. Dalga-parçacık ikiliği fiziğin kesinliğini sekteye uğratır, sınırlarını muğlaklaştırır. Bu tekinsiz alan içinde Sinusoid, [...]

Aurora ~ AYŞE GÜL SÜTER

Kuzey ışıkları olarak bilinen Aurora Borealis, elektron ve proton yüklü parçacıkların dünyanın manyetik dalgası ile etkileşime geçerek oluşturduğu doğal ışımalardır. Auroralar, uzun süreli [...]