ENSTELASYON, İNTERAKTİF, IŞIK

Işığın kararsız davranış biçimi, fizikte karanlık bir nokta yaratır. Dalga-parçacık ikiliği fiziğin kesinliğini sekteye uğratır, sınırlarını muğlaklaştırır. Bu tekinsiz alan içinde Sinusoid, ışığın parçacık halini dalga hareketine dönüştürür, mikro ölçekteki belirsiz davranış biçimini görünür hale getirir.

Kuantum fiziğinde dalga parçacık ikiliği, madde ve ışığın, deney ortamına ve gözlemciye bağlı olarak hem dalga hem parçacık davranışı gösterdiğini söyler. Ortamda gözlemci etkeni olmadığında ışık, en temel dalga formu olan sinüzoidal form davranışı gösterir. Gözlemcinin mekana girişi ve yaklaşımıyla bu form parçaçıklarına ayrılır. Yaklaşım mesafesi azaldıkça bu etki daha da şiddetlenir, nevrotik bir hale dönüşür. Bu yolla mekanda, ışıkla iletişim kurgusu inşa edilir.

Sinusoid ışık üzerinden bir etkileşim biçimi ortaya çıkarır. Parçacıktan dalgaya evrilen, gözlemcinin etkisiyle tekrar parçalanan ışık, yaratılan ses ve hareket kurgusuyla etki tepki durumuna dönüşür.

Yaratıcı Kodlama: Osman Koç
Ses ve Hareket Tasarımı: Candaş Şişman

Buşra Tunç

Anadolu Üniversitesinde mimarlık eğitimini tamamladı. Mimarlık eğitiminin ikinci yılında ikinci anadal olarak Sinema ve Televizyon eğitimine başladı. Lisans eğitiminin bir yılını Sinema ve Ses eğitimi almak üzere Paris’te geçirdi.(2011-2012). Yüksek lisans eğitimini  Görsel İletişim Tasarım alanında sürdürmektedir.

Buşra Tunç; mimarlık, sanat ve tasarım yaklaşımını bütünleşik bir bakış, disiplinler arası sınırların geçirgenliği üzerine kurar. Çalışmalarında çoğunlukla yeni bakış ve algı üretimine odaklanır, bugünün imajını araştırır. Farklı katmanlarda bakışlar üreten –skopik araçları deforme ederek ölçek kaymaları ve yanılsamalar üretir.

Metropol ve onun gündelik yaşam dinamikleri, dokuları, mekanların sinematografik dili üzerine okumalarını dijital araçlarla sunar. Tersinir olarak, dijital görsel üretimleri analog araçlarla yeniden inşa eder. Malzemeyle temas, el ile üretim deneyimini öncelikli bir noktaya koyar. Üretim süreçlerinde deneysel ve zanaat ruhu takip ederek sonuçtan çok süreç odaklı işler üretir. Son işlerinde ışık- madde etkileşimini ve bu ilişkiyle değişen ışığın davranış biçimini inceler.
Related Projects