ENSTELASYON, KİNETİK

Akışı düşünmenin bir çok yolu vardır. Zamanın akışı… Suyun akışı…

Akış önce düzenli katmalar halindedir, sonra çatallaşıp daha komplike bir duruma, hatta salınımlı bir hale geçer. Daha sonra da kaosa dönüşür.

Farklı izlenen fakat benzer süreçlerin ve akışların konu edildiği çalışmada oluşan formlar, bir düzlemde betimleniyor. Düzlemde oluşan formların yapıları, bu süreç ve akışlarda ortaya çıkan hissiyatlar olarak beliriyor.

Eylemler dizisi olarak tanımlanan, ayrıca sürekli bir dönüşüm içinde bulunan gerçekliğin sergilediği hareketlilik olarak ifade edilebilecek süreçler ve bu süreçlerle hareketi taşıyan bedenler ve akışlar…

Deniz Kader

1983 yılında Bulgaristan’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölümü’nden mezun olan Kader, üniversite eğitiminin bir yılını Hollanda'da multimedya tasarım eğitimi alarak geçirdi. 2009'da ‘Silo1’ oluşumunun kurucuları arasında yer aldı ve 2011'de Candaş Şişman ile beraber ‘NOHlab’ stüdyosunun temellerini atti. 2006 yılından beri pek çok önemli festivalde yer alan Deniz Kader’in işleri arasında; İstanbul 2010 Kültür Başkenti kapsamında Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirilen ‘Yekpare’ projection mapping performansı ve Ars Electronica 2012 Festivali’nde NOHlab olarak, Maki Namekawa ve Plato Medialab iş birliği ile Deepspace Music isimli audiovisual performansı yer almaktadır.
Related Projects