ENSTELASYON, İNTERAKTİF
Mikro düzeyde açığa çıkan ufacık bir etki, makro ölçekte düşündüğümüzde, çevresindekilerle etkileşime geçen dolaylı bir dönüşüm ve yansımaya yol açar. Gerçekleşen her etkinin, çevresindeki diğer unsurlar tarafından duyumsanarak bir etkileşim silsilesine neden olduğunu düşünürsek, zaman ve mekan içerisindeki her etkinin bir tepki yaratacağı, her tepkinin de bir etki yaratacağı sonsuz bir döngü içerisinde yaşadığımızı öngörebiliriz.

Açığa çıkan bu durum ise, içerisinde bulunduğumuz evrenin yapısına dair bize ip uçları verebilir. Bu yapı, bir etkinin çoğalarak başka etki ve tepkilere yol açabileceği  etkileşimsel bir ağdır aslında. Bu ağ içerisinde her şeyin birbiriyle bir şekilde bağlantı içerisinde olduğunu, harmoni içerisinde her şeyin birbirini var ettiğini ve yok ettiğini düşünebiliriz. Ayrıca bu ağ içinde her bir olasılığın saklı olduğunu, sadece onları açığa çıkarmak için bazı titreşimlere ihtiyaç duyduğumuzu da söyleyebiliriz.

Re-conn-act, bir mekan içerisinde, dikey olarak gerilmiş 25 adet yay, motor sistemi, devre ve akustik yapılardan oluşan interaktif bir enstalasyondur. İzleyici yaylardan oluşan bu yapı  içerisine girebilir ve yaylara dokunabilir. Yay, dokunulduğu zaman titreşmeye başlar ve çevresindeki yayları gecikmeli şekilde tetikler. Böylece bir noktadan başlayan titreşim, bütün enstalasyonu etkiler ve kısa bir süre sonra durur. Bu titreşimler sayesinde yayların bağlı oldukları yapıların çıkaracağı akustik bir ses de mekana yayılır. Böylece izleyici hareket, zaman, mekan ve sesin bir arada olduğu melez bir deneyim yaşamış olur.

Tasarım ve Konsept: Candaş Şişman

Yaratıcı Kodlama: Osman Koç

Akustik Danışman ve Tasarım: Görkem Şen

Teşekkürler: Buşra Tunç

PG Art Gallery izniyle.

Candaş Şişman

1985 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümü’nden mezun oldu (2009). Üniversite öğreniminin bir yılını Hollanda’da multimedya tasarımı eğitimi alarak geçirdi (2006-2007). 2011 yılında Deniz Kader ile birlikte sanat ve tasarım alanlarında kolektif işler üreten NOHlab’i kurdu. 2007’den bu yana Prix ARS Electronica Computer Animation/Film/VFX Mansiyon ödülü ve Japon Medya Sanatları Festivali Sanat kategorisinde jüri özel ödülünü aldı.

Venedik Mimarlık Bienali, TED X, ARS Electronica, Todaysart ve FILE festivali gibi birçok önemli festivale ve sergiye katıldı. Son olarak Venedik Mimarlık Bienali kapsamında Sonicfield-01 isimli ses enstalasyonunu ve İlhan Koman Hulda festivali kapsamında “FLUX” isimli görsel-işitsel enstalasyonu gerçekleştirdi. Candaş Şişman çalışmalarında dijital ve mekanik teknolojiler kullanarak zaman, mekan ve hareket kavramlarımızı manipüle etmeyi amaçlıyor. Şişman’ın yapıtları karmaşık bir temel üzerine kurulu olsa da biçimleri, izleyicinin sanat yapıtıyla entelektüel bir etkileşime girmesini sağlayacak sadelikte ve “süreç” bu yapıtlarda en önemli yapısal bileşen olarak öne çıkıyor. Candaş Şişman, Türkiye’de PG Art Galeri tarafından temsil edilmektedir.
www.csismn.com
Related Projects