Ebru Yetişkin bilim, sanat, teknoloji ekseninde çalışan ve yeni medya kültürünün yayılmasına çalışan bir araştırmacı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-TV-Sinema bölümünde lisans eğitimini aldı. Daha sonra Université Louis Pasteur ve İTÜ tarafından yürütülen “Bilim, Teknoloji ve Toplum” programında bilimin popülerleştirilmesi ve bilimdeki belirsizliğin politika üretim sürecine etkisi üzerine çalışmaya başladı. 2008 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ‘B(ağ)sal Düşünce: Toplumbilimin Gündelik Pratikler Üzerinden Sorunsallaştırılması’ başlıklı tezini savunarak doktor ünvanını aldı. Doktora araştırmasının bir kısmını burslu olarak Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, İnovasyon Sosyolojisi Merkezi’nde ve Palais de Tokyo Müzesi’nde Bruno Latour ve Antoine Hennion ile birlikte yürüttü.

12 yıldır İTÜ’de öğretim görevlisi olarak eğitim ve araştırma çalışmalarına devam eden Yetişkin, İTÜ’de sosyoloji ve medya derslerini, Işık Üniversitesi’nde ise yarı-zamanlı olarak çağdaş sanat, bilim ve teknoloji dersini vermeyi sürdürüyor. New York Üniversitesi ve Inholland Üniversitesi’nde de misafir öğretim üyesi olarak dersler veren Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesi Yetişkin’in sanat yazıları ulusal ve uluslararası birçok mecrada yayınlandı. 2013 yılında Transmediale Sanat ve Dijital Kültür Festivali’nin davetli konuşmacıları arasında yer alan Yetişkin, aynı yıl  Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi’nde “Kakofoni” başlıklı ilk sergisini düzenledi, 2014 yılında ise 42Maslak Art!Space’te “Bilinmeyen Kod” başlıklı serginin kürasyonunu gerçekleştirdi.

https://istanbultek.academia.edu/EbruYetiskin