0

SELÇUK ARTUT | SANATTAKİ GÜNCEL DALGALANMALAR: TEKNOLOJİ VE SANAT

Bilgi tüketiminin karşı gelinemeyen hızı sebebiyle sanat algısına bakıldığında güncel olan, kayıt altında olandan çok daha sıcak işliyor. Ancak bu koşuşturmada zamanın keskin filtresi henüz [...]

0

SERHAT CACEKLİ | GÜNCEL SANAT: DALGA MI, PARÇACIK MI?

19. yüzyılda yapılan deneyler daha önceleri sadece parçacıklardan oluştuğu düşünülen ışığın bazı durumlarda dalga olarak hareket ettiğini ortaya koydu. Bu gözlemler bilimsel alanda birçok [...]

0

ENGİN SUSTAM | GÜNCEL TOPLUMSAL DALGALANMALAR

Post-medya (post-totalitarizm) dönemi içinde sanatın bugünkü formu, sanatı ulusal sergi kartellerinden, elit-otoriter müzecilik fikrinden ve kurumsallığın ideolojik bagajından uzak tutmaya [...]

0

NUSRET POLAT | DELEUZE’DE ‘KIVRIM’ KAVRAMI: LEIBNIZ FELSEFESİ ÜZERİNE

Deleuze’e göre, Leibniz felsefesini en iyi ifade eden kavram, tıpkı Barok sanatı olduğu gibi, ‘kıvrım’dır. Leibniz’deki ‘devolvere’ kelimesi kıvrımları açmak, açıklamak manasındadır. Sezar, [...]

0

KÜRŞAD ÖZDEMİR | MİKROİSTANBUL

mikroİstanbul konuşması büfeler, çiçekçi kabinleri, kapatılmış balkonlar gibi mikro-mekanların oluşturduğu ‘kentsel dalgaları’ inceliyor. Kentsel dönüşümün enerji yüklü̈ parçacıkları olan [...]