0

ENGİN SUSTAM | GÜNCEL TOPLUMSAL DALGALANMALAR

Post-medya (post-totalitarizm) dönemi içinde sanatın bugünkü formu, sanatı ulusal sergi kartellerinden, elit-otoriter müzecilik fikrinden ve kurumsallığın ideolojik bagajından uzak tutmaya [...]