BUŞRA TUNÇ

Projenizde ışık sesin şiddetine göre bir noktadan diğer bir noktaya hareket ederken, ışığın hareket etmesini engelleyecek bir ses frekansı yaratmak mümkün mu acaba ? Mesela o sesi insanın maksimum duyabileceği desibelden daha yukarı bir seviyeden başlatırsak ışık ne gibi tepkiler verir ?

Işığın hareket kurgusu tümüyle kodlarla kontrol ediliyor. Yazdığımız koda göre bir rastgelelik kurgulanabilir . Örneğin, 20.000 Hz (ultrasonic) ses verildiğinde ‘random’ komutu girilip davranışı izlenebilir. Yine kod tasarımına göre belli frekanslar arasında hareketi durdurmak mümkün olur.

“Proje, ışıkla form üretme denemesidir. Tüm sistem üzerindeki ışığın hareketi, ses etkileşimli olacak şekilde kurgulanmaktadır” demişsiniz. Bunu nasıl kurguladığınızdan ve bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz ?

Projede ışık, sesle etkileşimli olarak çalışıyor. Kodlar dünyası içinde sesten alınan veri analiz ediliyor, bu veriye göre ışık hareketi kurgulanıyor.

Sesin şiddeti, frekansı ve dalga boyuna göre ışık, yanıp sönmelerle tepki üretiyor. Bu etkileşimi üretme kurgusu… Işık kaynağı olarak  kodlanabilir noktasal ışık kullanılıyor. Bir ses tasarımı yapılıyor ve bu ses verilerinin ışık hareketine dönüşmesi için kod yazılıyor. Kod tasarımı içinde de ışık hareketi tasarlanıyor. Ses tasarımı ve kod yazılımı için ortak bir çalışma yürütülüyor.

Dalga parçacık ikiliği teoreminden ve bu teoremi projenizde nasıl kullandığınızdan bahsedebilir misiniz ?

Dalga-parçacık ikilemi ışığın davranış biçimiyle ilgili belirsizliği tarif ediyor. Proje, bilimin bu kararsız kaldığı noktadan yaralanıp bu davranış bozukluğuna bir katman daha öneriyor. Noktasal ışık kaynağının mercekle ilişkisinden bir dalga formu üretiliyor. Mikro ölçekten çıkıp görünür ölçekte, bu dalga-parçacık ilişkisi parçalanıyor ve katmanlarına ayrılıyor. Noktasal ışıklar, araya merceğin girmesiyle dalgaya dönüşüyor. Davranışlar birbirine dönüştürülüyor.