ALPER DERİNBOĞAZ & REFİK ANADOL

Deneyinizde gelecek, geçmiş ve paralel gerçeklikler arasında geçiş yaparken hangi tarz dalgalardan yararlandınız? Çalışmanız sırasında ne gibi bilgileri dönüştürmek veya taşımak istediniz ?

Bu çalışmamızda Minkowski Mekanı diye adlandırılan matematiksel fizik kuramını inceledik. Bu kuram, çok basit bir yaklaşımla, alternatif bir gerçekliğin zaman ve mekan üzerine somut düşüncelerin gerçekleşme ihtimali üzerine temeller kuruyor. Bir geçit olan solucan deliği var Minkowski’de. Deliklerin açıklanma sebebi, insanların ve mekanların farklı mekanlarda bulunsalar dahi benzer düşüncede ve histe buluşabileceği diyebiliriz. Dolayısıyla en  değerli ve dönüştürmeye çalıştığımız iki bilgi; görsel ve işitsel algılarımız ve onların dayandığı gerçeklik bilgisi ile belleğimizin fiziksel gerçekliğe dair yanılsamalarını oluşturuyor.

Deneyinizde yaratmaya çalıştığınız bu “başka dünya”da ne gibi sonuçlar elde etmeye çalışıyorsunuz ?

Şu an hala üretim aşamasındayız. Alper’in mekansal yorumuna benim zamansal ve hareket üzerinden denemelerimi katarak çalışıyoruz. Sanıyorum ‘yapay gerçeklik’ cihazının işin en büyük parçası olması, yukarıdaki söylemi güçlendirecek bir nokta. Aparatın yeni medya sanatlarındaki yerinin  teknolojik devinim ile paralel yolculuğu, deneyimleyen kişi için sonuçtan öte, deneyimler serisine dönüşecek diye düşünüyoruz.

Kuantum fiziği, Rölativite kuralı, Minkowski Mekanı, sabun köpüğü gibi kullanmış olduğunuz kavramları daha önce hiç duymamış birine,  çalışmanızın bilimsel açıklamasını nasıl yaparsınız?

Gündelik zaman ve mekan gerçekliğine sıkışma duygusunun sorgulanabildiği bir deney diyebiliriz.

Önceki sanat anlayışlarına karşın çağdaş sanat ile ilgilenmek, çalışmanız sırasında size ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sağladı ? 

Şimdilik sadece avantajlar getirdi. Sanatın çağdaşlığından öte, kanımca, teknolojinin projenin arkasındaki rolünü tanımlayabilmek, başka bir amaç için üretilen bir algoritmanın fonksiyonunu kullanabilmek, izleyicinin algısına dair didaktik olmadan da ulaşabilme ihtimali en belirli avantajlarından.

Kuantum köpüğünün buradaki rolü tam olarak nedir? Solucan Delikleri’nin oluşmasında etkisi olduğu varsayılırsa bu çalışmada tam olarak hem çalışmaya hem de izleyicilere nasıl aktarılacak? Yani izleyici paralellik kavramını deneyden tam olarak nasıl çıkaracak?

Teorik kuantum köpüğü kavramını imgesel olarak görebileceğiz. Geçişleri göreceğiz. İzleyici, paralellik kavramını fark  edebilecek.